Προπτυχιακές Σπουδές

Η διάρκεια των σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι τουλάχιστον οκτώ εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, με εξαίρεση την επιλογή 4 πρακτικών μαθημάτων (από μια λίστα 14 μαθημάτων). Στη διάρκεια του 5ου και 6ου εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα πρακτικό μάθημα εμβάθυνσης, ενώ παράλληλα παρακολουθούν έξι μαθήματα φροντιστηριακού τύπου, εκ των οποίων τα τρία στη δέσμη της Κλινικής Κινησιολογίας και τα τρία στη δέσμη της Βιολογίας της Άσκησης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο/η απόφοιτος/η εφοδιάζεται με προσόντα και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν προσαρμόσιμο σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και πολιτιστική πραγματικότητα.

Διδακτορικό

Για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος οι φοιτητές πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κινησιολογία» ή αντίστοιχων αυτού τίτλων νομίμως αναγνωρισθέντων (master) θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων.

Έρευνα

Η επιτροπή ερευνητικής πολιτικής του τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Να θεσπίζει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του τμήματος.
  2. Να προτείνει θεματικά πεδία εστίασης της έρευνας.
  3. Να ορίζει προδιαγραφές υποστήριξης ερευνητικής δραστηριότητας.
  4. Να παρακολουθεί το συνολικό ερευνητικό έργο του τμήματος.

...

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας