Αμοιρίδης Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310-991078
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Προπονητική
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 14:00-16:00 & Παρασκευή 14:00-16:00
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 

•    1995: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (υπότροφος ΓΓΑ), UFR-STAPS, Universite de Bourgogne, Dijon, France
•    1989: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (υπότροφος ΓΓΑ), Hopital COCHIN, UFR-STAPS, Universite Paris V, Paris, France
•    1987: ΠΤΥΧΙΟ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

•    Νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση
•    Ηλεκτρομυογράφημα - καταγραφή κινητικών μονάδων
•    Νωτιαία αντανακλαστικά
•    Σταθερή εφαρμογή δύναμης
•    Ισορροπία 
•    Προπονητική ομαδικών αθλημάτων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 

1. Mani D, Almuklass AM, Amiridis IG, Enoka RM. Neuromuscular Electrical Stimulation Can Improve Walking Endurance In Old Adults. Med Sci Sports Exerc. 2016 May;48(5 Suppl 1):760

2. Gould JR, Cleland BT, Mani D, Amiridis IG, Enoka RM. Motor unit activity in biceps brachii of left-handed humans during sustained contractions with two load types. J Neurophysiol. 2016 Sep 1;116(3):1358-1365

3. Arellano CJ, Caha D, Hennessey JE, Amiridis IG, Baudry S, Enoka RM. Fatigue-induced adjustment in antagonist coactivation by old adults during a steadiness task. J Appl Physiol (1985). 2016 May 1;120(9):1039-46

4. Amiridis IG, Mani D, Almuklass A, Matkowski B, Gould JR, Enoka RM. Modulation of motor unit activity in biceps brachii by neuromuscular electrical stimulation applied to the contralateral arm. J Appl Physiol (1985). 2015 Jun 15;118(12):1544-52

5. Katis A, Amiridis I, Kellis E, Lees A. Recovery of powerful kick biomechanics after intense running fatigue in male and female soccer players. Asian J Sports Med. 2014 Dec;5(4).

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας