Ανακοινώσεις ΠΜΣ «Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο»

Ανακοινώσεις

Aγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια,

 

Λαμβάνετε την παρούσα ενημέρωση με βάση την δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της απόφασης της Συγκλήτου ΑΠΘ (3024/26-5-2020)που αφορά την υιοθέτηση εξ αποστάσεως εξετάσεως, καλείσθε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την γραμματεία του Μεταπτυχιακού ΧΧΧΧΧ      .......@auth.gr, κάνοντας χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού σας λογαριασμού, την παρακάτω δήλωση για τη συμμετοχή σας σε αυτές, μέχρι και τη Δευτέρα 1/6/2020 στις 23:59.

 

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης (όπως αναφέρονται στην απόφαση της Συγκλήτου), τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις (βλ. Παράρτημα ΙΙ της απόφασης της Συγκλήτου ΑΠΘ – Ενέργειες για φοιτητές) και προτίθεμαι να συμμετέχω σε αυτές:

·         με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής μου

·         με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Επιπλέον:

·         δηλώνω οτι οι εργασίες/γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού μου, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, και θα αναφέρω με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησα στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού μου

·         δέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω

·         αποδέχομαι την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Στην περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση καλείστε να καταθέσετε στη γραμματεία του οικείου Μεταπτυχιακού, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου,  υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνετε (α) ότι αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση, και (β) ότι αιτείστε εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχετε δηλώσει, με άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και τη με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
2310-991049 (fax)

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας