Απόφοιτοι

Η επαφή με το τμήμα συνεχίζεται και μετά την περάτωση των σπουδών. Στο τμήμα λειτουργεί επιτροπή αποφοίτων η οποία έχει ως στόχο τη συνεχή επαφή με τους αποφοίτους και τη διοργάνωση συναντήσεων των αποφοίτων.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης του ιδρυματικού λογαριασμού όλων των αποφοίτων, ενώ όλοι οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε νέα και υπηρεσίες από την ειδική υπηρεσία αποφοίτων του ΑΠΘ.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ορκωμοσία 1989
Επέτιος 30 ετών
Επέτιος 30 ετών

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας