Απόφοιτοι

Ορκωμοσία 1989
Επέτιος 30 ετών
Επέτιος 30 ετών

Η επαφή με το τμήμα συνεχίζεται και μετά την περάτωση των σπουδών. Στο τμήμα λειτουργεί επιτροπή αποφοίτων η οποία έχει ως στόχο τη συνεχή επαφή με τους αποφοίτους και τη διοργάνωση συναντήσεων των αποφοίτων.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης του ιδρυματικού λογαριασμού όλων των αποφοίτων, ενώ όλοι οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε νέα και υπηρεσίες από την ειδική υπηρεσία αποφοίτων του ΑΠΘ.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας