Αργυριάδου Ειρήνη

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310-991041
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 9:00-10:15 & Παρασκευή 9:00-10:15
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 
 • 2014: Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • 2003: Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • 1995: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προπονητικής (Master of Science), του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • 1989: Πτυχίο από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Η επίδραση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην ανάπτυξη του γνωστικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα των παιδιών.
 • Η επίδραση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην ψυχική, κοινωνική και σωματική ευεξία, καθώς και την ποιότητα ζωής ενήλικων, μέσης ηλικίας και ηλικιωμένων ατόμων- Χοροθεραπεία.
 • Η επίδραση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ως εναλλακτική μορφή αερόβιας άσκησης στην ζωή, στην κατάσταση της υγείας, στην πρόληψη διαταραχών σωματικής και ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων ατόμων.
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Argiriadou, Eir. (2018). Greek Traditional Dances and health effects for middle-aged and elderly people- A review approach. World Journal of Research and Review, 6(6): 16-21.
 • Mavrovouniotis, F., Kontaxi, E., Argiriadou, Eir., Deligiannis, A. (2018). The effectiveness of 12-week Greek Traditional Dances training for improving postmenopausal women cardiorespiratory fitness. Journal of Social Science Research, 12(2): 2661-2679. DOI: 10.24297/jssr.v12i2.7354.
 • Argiriadou, Eir., Mavrovouniotis, F., Mavrovouniotis, A. (2018). Effect of a 12-week Greek traditional dances program on the development of kinesthesis and dynamic balance in school-aged children. Journal of Education and Culture Studies, 2(1): 46-64.
 • Argiriadou, Eir., Mavrovouniotis, F., Mavrovounioti, Ch., Konstadinakos, P., Mavrovouniotis A., Mountakis C. (2018). The acute effects of Greek dances on old people’s self-esteem. European Journal of Physical Education and Sport, 6(1): 3-13. DOI: 10.13187/ejpe.2018.1.3.
 • Argiriadou, Eir., Mavrovouniotis, F., Mavrovouniotis, A., Mavrovounioti, Ch., Nikitaras, N., Mountakis, C. (2017). Greek traditional dances program and self-evaluated effects and changes in life. World Journal of Research and Review, 5(6): 19-24.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας