Αριστεία στην Έρευνα

Το τμήμα αναλαμβάνει δράσεις για την επιβράβευση της αριστείας, όπως τη βράβευση των αριστούχων φοιτητών /τριών, τη συμμετοχή των μελών σε διαγωνισμούς και την διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε βασικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας