Αριστεία στην Έρευνα

Το τμήμα αναλαμβάνει δράσεις για την επιβράβευση της αριστείας, όπως τη βράβευση των αριστούχων φοιτητών /τριών, τη συμμετοχή των μελών σε διαγωνισμούς και την διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε βασικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας