Έρευνα

Κύριοι στόχοι της έρευνας του τμήματος είναι:

  • Η προαγωγή της ερευνητικής αριστείας
  • Η καλλιέργεια νέων επιστημόνων υψηλού κύρους
  • Η προαγωγή του τμήματος ως περιφερικό πόλο ανάπτυξης της έρευνας στις επιστήμες της φυσικής αγωγής, της άσκησης και του αθλητισμού στην γειτονική βαλκανική περιοχή.
  • H συνεργασία με διεθνείς και εγχώριες επιχειρήσεις και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας