Γιαγκάζογλου Παρασκευή

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ειδική Αγωγή
Τηλέφωνο: 
2310-991066
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 10:00-12:30 & Πέμπτη 12:00-14:00
Σπουδές: 
  • 1992-1996: Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • 1997-2001: Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ψυχοκινητική ανάπτυξη και αξιολόγηση, αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων, παρέμβαση και θεραπευτικά προγράμματα άσκησης σε μικρά παιδιά και άτομα με αναπηρίες

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
  • Giagazoglou, P. (2013). The interaction effect of gender and socioeconomic status on development of preschool aged children in Greece. Infants & Young Children, 26(2), 177-186.
  • Giagazoglou, P., Kokaridas, D., Sidiropoulou M., Patsiaouras, A., Karra C., Neofotistou, K. (2013). Effects of a trampoline exercise intervention on motor performance and balance ability of children with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 34, 2701-2707.
  • Giagazoglou, P., Arabatzi, F., Kellis, E., Liga, M., Karra C., Amiridis, I. (2013). Muscle reaction function of individuals with intellectual disabilities may be improved through therapeutic use of a horse. Research in Developmental Disabilities, 34, 2442-2448.
  • Giagazoglou, P., Arabatzi, F., Dipla, K., Liga, M., Kellis, E. (2012). Effect of a hippotherapy intervention program on static balance and strength in adolescents with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 33(6), 2265-2270.
  • Giagazoglou, P., Kouliousi, C., Sidiropoulou, M., & Fahantidou, A. (2012). The effect of institutionalization on psychomotor development of preschool aged children. Research in Developmental Disabilities, 33(3), 964-970.
Βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας