Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του Διδακτηρίου.

Η θυρίδα λειτουργεί καθημερινά 11:00 - 13:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2321067135

FAX: 2321064806, 2310991049

info@phed-sr.auth.gr

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας