Δια Βίου Μάθηση

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει προγράμματα εξειδίκευσης ή/και κατάρτισης για πτυχιούχους όλων των τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στο κέντρο διαβίου μάθησης

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας