Δια Βίου Μάθηση

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει προγράμματα εξειδίκευσης ή/και κατάρτισης για πτυχιούχους όλων των τμημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στο κέντρο διαβίου μάθησης

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας