Διδακτορικό Δίπλωμα

Για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος οι φοιτητές πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κινησιολογία» ή αντίστοιχων αυτού τίτλων νομίμως αναγνωρισθέντων (master) θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων.

Συνημμένα Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.pdf88.73 KB
PDF icon ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ166.45 KB
Microsoft Office document icon Ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής -didaktorikon.doc205.5 KB
Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.doc36 KB
Microsoft Office document icon (1) ΕΝΤΥΠΟ 4 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ).doc206 KB
Microsoft Office document icon (2) έγραφο Συνέλευσης ΟΡΙΣΜΟΣ 7ΜΕΛΗ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ).doc207.5 KB
Microsoft Office document icon (3) έγραφο (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) ημερομηνία υποστήριξης.doc206.5 KB
Microsoft Office document icon (4) ΑΙΤΗΣΗ τελική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΔ (υποψ.διδακτωρ).doc27 KB
Microsoft Office document icon (5) Δίπτυχο περίληψης για υπεράσπιση (υποψ. διδακτωρ φόρμα).doc186.5 KB
Microsoft Office document icon (6) Πρόσκληση τελικής υπεράσπισης (επιβλέπων) (αίθουσα τηλεδιάσκεψης).doc204 KB
Microsoft Office document icon (7) ΦΟΡΜΑ Πρακτικό Αξιολόγησης.doc212.5 KB
Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΔ (4).doc28.5 KB
Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πρότασης Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΑ (4).doc203.5 KB
Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Δ.Δ. (3).doc138 KB
Microsoft Office document icon ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ.doc208 KB
Microsoft Office document icon Απογραφικό Δελτίο του Ε.Κ.Τ..doc658 KB
PDF icon ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.pdf340.89 KB
Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΟΥΣ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ Δ.Δ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020.doc210 KB
Αρχείο 0. NEW ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.docx16.57 KB
Microsoft Office document icon ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Δ.doc27.5 KB

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
2310-991049 (fax)

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας