Διδακτορικό Δίπλωμα

Για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος οι φοιτητές πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κινησιολογία» ή αντίστοιχων αυτού τίτλων νομίμως αναγνωρισθέντων (master) θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων.

Συνημμένα Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ166.45 KB
Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.doc36 KB
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019.pdf76.28 KB
Microsoft Office document icon ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.doc25.5 KB
Microsoft Office document icon (1) ΕΝΤΥΠΟ 4 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ).doc206 KB
Microsoft Office document icon (2) έγραφο Συνέλευσης ΟΡΙΣΜΟΣ 7ΜΕΛΗ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ).doc207.5 KB
Microsoft Office document icon (3) έγραφο (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) ημερομηνία υποστήριξης.doc206.5 KB
Microsoft Office document icon (4) ΑΙΤΗΣΗ τελική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΔ (υποψ.διδακτωρ).doc27 KB
Microsoft Office document icon (5) Δίπτυχο περίληψης για υπεράσπιση (υποψ. διδακτωρ φόρμα).doc186.5 KB
Microsoft Office document icon (6) Πρόσκληση τελικής υπεράσπισης (επιβλέπων) (αίθουσα τηλεδιάσκεψης).doc204 KB
Microsoft Office document icon (7) ΦΟΡΜΑ Πρακτικό Αξιολόγησης.doc212.5 KB
Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΔ.doc32 KB
Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πρότασης Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΑ.doc203 KB
Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Δ.Δ..doc137.5 KB
Microsoft Office document icon ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ.doc208 KB
Microsoft Office document icon Απογραφικό Δελτίο του Ε.Κ.Τ..doc658 KB
PDF icon ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.pdf340.89 KB
PDF icon Ημερομηνίες παρουσίασης πρότασης Δ.Δ. Οκτώβριος 2019170.16 KB
Αρχείο 0. NEW ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.docx16.57 KB
PDF icon ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Δ.pdf223.28 KB

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας