Διπλωματική Εργασία

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Επιλογή επιβλέποντα καθηγητή

  • Ο φοιτητής έρχεται σε επικοινωνία με μέλος ΔΕΠ σχετικά με την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας και έπειτα απο συγκατάθεση του μελους ΔΕΠ οριστικοποιείται η συνεργασία
  • Διπλωματική εργασία έχει το δικαίωμα να αναλάβει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
  • Σε περίπτωση επίβλεψης από άλλο διδάσκοντα, ένα μέλος ΔΕΠ πρέπει να οριστεί ως υπεύθυνο για την διασφάλιση της επιστημονικής ορθότητας της εργασίας το οποίο μέλος ΔΕΠ πρέπει να υπογράψει για την εργασία παράλληλα με τον επιβλέποντα διδάσκοντα για να θεωρηθεί η εργασία έγκυρη.

Στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης της  Διπλωματικής Εργασίας

  1. Ο φοιτητής ολοκληρώνει το κείμενο της εργασίας στην τελική του μορφή.
  2. Ο επιβλέπων καθηγητής την ελέγχει και την αξιολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος.
    Ο τελικός βαθμός ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον επιβλέποντα  καθηγητή.
  3. Κατατίθενται δύο αντίγραφα της εργασίας στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος και ο φοιτητής λαμβάνει σχετική βεβαίωση.
  4. Ο φοιτητής καταθέτει τη βεβαίωση στην Γραμματεία του  Τμήματος καθώς και ένα αντίγραφο της στον επιβλέποντα  ή υπεύθυνο καθηγητή (μέλος ΔΕΠ)
  5. Ο επιβλέπων καθηγητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τον τελικό βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας