Δοίκηση

Όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Τμήματος και έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του. Αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, για το Πρόγραμμα Σπουδών, την κατανομή των πιστώσεων, την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ και τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων. Απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ, 22 μέλη), εκπρόσωπο των προπτυχιακ΄κων φοιτητών, εκπρόσωπο της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Πρόεδρος του Τμήματος είναι  ο κος. Νικολαΐδης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής και Αναπλ. Πρόεδρος η κ. Αραμπατζή Φωτεινή, Αναπλ. Καθηγήτρια. 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας