Δοίκηση

Όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Τμήματος και έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του. Αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, για το Πρόγραμμα Σπουδών, την κατανομή των πιστώσεων, την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ και τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων. Απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ, 22 μέλη), εκπρόσωπο των προπτυχιακ΄κων φοιτητών, εκπρόσωπο της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Πρόεδρος του Τμήματος είναι  η κα. Μουρατίδου Αικατερίνη,Καθηγήτρια και Αναπλ. Πρόεδρος ο κ. Κωφοτόλης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας