Επιτροπή Αξιολόγησης Ανταποδοτικών Υποτροφιών

Καταρτζή Ερμιόνη

Μαδεμλή Λήδα

Εκπρόσωπος φοιτητών

Σημ: Η κ. Γιαγκάζογλου Παρασκευή, παραμένει στην επιτροπή μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας