Επιτροπή Απαλλαγής Φοιτητών

Επιτροπή απαλλαγής φοιτητών από τα πρακτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

  • Ζαφειρίδης Ανδρέας
  • Κωφοτόλης Νικόλαος
  • Νούσιος Γεώργιος
  • Εκπρόσωπος Φοιτητών

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας