Επιτροπή Βιοηθικής

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές του Τμήματος για έγκριση της έρευνάς τους από την επιτροπή βιοηθικής, μπορούν να καταθέσουν στην επιτροπή τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα στοιχείων έρευνας (όπως διατίθεται στη τρέχουσα σελίδα) και το έντυπο συγκατάθεσης των συμμετεχόντων λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που δίνονται στα συνοδευτικά έγγραφα της σελίδας.

Η αίτηση υπογράφεται και περιέχει τα στοιχεία του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος που επιβλέπει την έρευνα.

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας