Επιτροπή Βιοηθικής

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές του Τμήματος για έγκριση της έρευνάς τους από την επιτροπή βιοηθικής, μπορούν να καταθέσουν στην επιτροπή τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα στοιχείων έρευνας (όπως διατίθεται στη τρέχουσα σελίδα) και το έντυπο συγκατάθεσης των συμμετεχόντων.

Η αίτηση υπογράφεται και περιέχει τα στοιχεία του κύριου επιβλέποντα της έρευνας του Τμήματος.

 

Συνημμένα Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο Φόρμα στοιχείων έρευνας51.55 KB

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας