Επιτροπή Ερευνητικής Πολιτικής

Η επιτροπή ερευνητικής πολιτικής του τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Να θεσπίζει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του τμήματος.
  2. Να προτείνει θεματικά πεδία εστίασης της έρευνας.
  3. Να ορίζει προδιαγραφές υποστήριξης ερευνητικής δραστηριότητας.
  4. Να παρακολουθεί το συνολικό ερευνητικό έργο του τμήματος.
  5. Να ορίσει στόχους και να παρακολουθεί τη συνεργασία του τμήματος ή μελών του με άλλα τμήματα.
  6. Να ορίσει στόχους και να παρακολουθεί τη χρηματοδότηση από ερευνητικά έργα.
  7. Να αναλάβει δράσεις βράβευσης της αριστείας στην έρευνα εντός του τμήματος.

 

Συντονιστής: 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας