Επιτροπή Ερευνητικής Πολιτικής

Η επιτροπή ερευνητικής πολιτικής του τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Να θεσπίζει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του τμήματος.
  2. Να προτείνει θεματικά πεδία εστίασης της έρευνας.
  3. Να ορίζει προδιαγραφές υποστήριξης ερευνητικής δραστηριότητας.
  4. Να παρακολουθεί το συνολικό ερευνητικό έργο του τμήματος.
  5. Να ορίσει στόχους και να παρακολουθεί τη συνεργασία του τμήματος ή μελών του με άλλα τμήματα.
  6. Να ορίσει στόχους και να παρακολουθεί τη χρηματοδότηση από ερευνητικά έργα.
  7. Να αναλάβει δράσεις βράβευσης της αριστείας στην έρευνα εντός του τμήματος.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας