Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜΕΑ

  • Κωφοτόλης Νικόλαος (συντονιστής)
  • Γιαγκάζογλου Παρασκευή
  • Σαλονικίδης Κωνσταντίνος
  • Ζαφειρίδης Ανδρέας
  • Κυπάρος Αντώνιος
  • Εκπρόσωπος Φοιτητών

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας