Επιτροπή Παραλαβής των Βιβλιοδετημάτων ή Αναβιβλιοδετημάτων Τόμων

Επιτροπή η οποία θα προβεί στην  Παραλαβής των Βιβλιοδετημάτων ή Αναβιβλιοδετημάτων Τόμων και θα πιστοποιεί την τήρηση των προδιαγραφών της εργασίας που περιλαμβάνεται στις σχετικές συμβάσεις με τους βιβλιοδέτες.

Τακτικά Μέλη

  • Κυπάρος Αντώνιος
  • Μανωλόπουλος Ευάγγελος
  • Αραμπατζή Φωτεινή

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Βλαχόπουλος Συμεών
  • Γιαγκάζογλου Παρασκευή

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας