Επιτροπή Παραλαβής των Βιβλιοδετημάτων ή Αναβιβλιοδετημάτων Τόμων

Επιτροπή η οποία θα προβεί στην  Παραλαβής των Βιβλιοδετημάτων ή Αναβιβλιοδετημάτων Τόμων και θα πιστοποιεί την τήρηση των προδιαγραφών της εργασίας που περιλαμβάνεται στις σχετικές συμβάσεις με τους βιβλιοδέτες.

Τακτικά Μέλη

  • Κυπάρος Αντώνιος
  • Μανωλόπουλος Ευάγγελος
  • Αραμπατζή Φωτεινή

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Βλαχόπουλος Συμεών
  • Γιαγκάζογλου Παρασκευή

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας