Επιτροπή Υποστήριξης Θεμάτων Σπουδών των Φοιτητών (Ν. 3549/2007 άρθρο 12 παρ.2)

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας