Θεοδωράκης Νικόλαος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310-991075
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οργάνωση - Διοίκησης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 11:30-13:00 & Παρασκευή 13:00-14:00
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 
 • Ιούνιος 2000: Διδακτορικό Δίπλωμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Μάιος 1993: Master of Sciences, Syracuse University, New York, USA, Department of Health and Physical Education
 • Νοέμβριος 1991: Πτυχίο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ικανοποίηση αθλητικών καταναλωτών
 • Αφοσίωση
 • Ταύτιση με την ομάδα
 • Ανάμειξη
 • Συμπεριφορά αθλητικών καταναλωτών
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Theodorakis, N.D., Tsigilis, N., Wann, D., Lianopoulos, Y., & Al-Emadi, A. (2016). Sport spectator identification scale: An item response analysis approach. International Journal of Sport Management, 17, 178-196. 
 • Theodorakis, N.D., Kaplanidou, K., & Karabaxoglou, I. (2015). The effect of service quality and satisfaction on happiness among runners of a small-scale recurring sport event. Leisure Sciences,37, 87-107.
 • Avourdiadou, S. & Theodorakis, N.D. (2014). The development of loyalty among novice and experienced customers of sport and fitness centres. Sport Management Review, 17, 417-431. 
 • Theodorakis, N.D., Howat, G., Ko, Y.J., & Avourdiadou, S. (2014). A comparison of service quality models in the context of sport and fitness centres. Managing Leisure, 19(1), 18-35.
 • Theodorakis, N.D., Tsigilis, N., Alexandris, K., & Karvounis, S. (2013). Predicting spectators' behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality. Sport Management Review, 16, 85-96.
   

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας