Καταρτζή Ερμιόνη

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310-991032
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κινητική Ανάπτυξη και Αδεξιότητα
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα & Πέμπτη 11:00-12:30
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 
 • 2000-2006: Διδακτορικό δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ.
 • 2000-2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), Σπουδές στην εκπαίδευση
 • 1996-1998: Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Προπονητική, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνής, Δ.Π.Θ.
 • 1986-1990: Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και ανίχνευση κινητικών δυσκολιών σε παιδιά/ εφήβους
 • Αξιολόγηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών παιδιών/εφήβων που εμφανίζουν δυσκολίες στην κίνηση.
 • Αξιολόγηση και προώθηση της φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά/ εφήβους, με κινητικές δυσκολίες
 • Εφαρμογή παρεμβάσεων για τη βελτίωση της κινητικής απόδοσης και την ενίσχυση της συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα σε παιδιά/ εφήβους με κινητικές δυσκολίες
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Monastiridi, S. G., Katartzi, E.S., Kontou, M.G., Kourtessis, Th. & Vlachopoulos, S. (2020). Positive Relations of Physical Fitness and Exercise Intervention Programs with Motor Competence and Health Related Quality of Life in Developmental Coordination Disorder: A Systematic Review. European Jounal of Physical Education and Sport Science, 6 (2), 1-26.
 • Bartholomew, K.J, Ntoumanis, N., Mouratidis, A., Katartzi, E., Thøgersen-Ntoumani, C, Vlachopoulos, S.(2018).Beware of your teaching style: A school-year long investigation of controlling teaching and student motivational experiences (2018). Learning and Instruction, 53,50-63.
 • Vlachopoulos, S.P. & Katartzi, E.S. (2013). Fitting Multidimensional A motivation into the Self-Determination Theory Nomological Network: Application in School Physical Education Measurement in Physical Education and Exercise Science , 17: 40–61. 
 • Katartzi, E. S., & Vlachopoulos, S. P. (2011). Motivating children with developmental coordination disorder in school physical education: The self-determination theory approach. Research in Developmental Disabilities, 32, 2674–-2682.
 • Vlachopoulos, S. P., Katartzi, E. S., & Kontou, M. G. (2011). The Basic Psychological Needs in Physical Education Scale. Journal of Teaching in Physical Education, 30, 263-280.
Διδασκόμενα Μαθήματα: 
 • Κινητική Μάθηση
 • Άσκηση σε κλειστούς χώρους
 • Yoga/Pilates

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας