Καταρτζή Ερμιόνη

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κινητική Ανάπτυξη και Αδεξιότητα
Τηλέφωνο: 
2310-991032
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα & Πέμπτη 11:00-12:30
Σπουδές: 
 • 2000-2006: Διδακτορικό δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ.
 • 2000-2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), Σπουδές στην εκπαίδευση
 • 1996-1998: Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Προπονητική, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνής, Δ.Π.Θ.
 • 1986-1990: Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και ανίχνευση κινητικών δυσκολιών σε παιδιά
 • Αξιολόγηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών παιδιών που εμφανίζουν δυσκολίες στην κίνηση.
 • Αξιολόγηση και προώθηση της φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά, με έμφαση σε παιδιά που εμφανίζουν κινητικές δυσκολίες
 • Εφαρμογή παρεμβάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα σε παιδιά που εμφανίζουν κινητικές δυσκολίες
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Katartzi E., E. Gantiraga, G. Komsis, & Ch. Papadopoulos (2005). The relationship between specific fitness components and overall performance in school-aged children. Journal of Human Movement Studies, 48:227-243.
 • Katartzi E., E. Gantiraga, F. Arabatzi & Ch. Papadopoulos (2006) Evaluation of Biomechanical Characteristics of Bilateral Landing in Children with Different Levels of Coordination. Inquires in Sport & Physical Education, 4(3), 351-362.
 • Katartzi, E. S., & Vlachopoulos, S. P. (2011). Motivating children with developmental coordination disorder in school physical education: The self-determination theory approach. Research in Developmental Disabilities, 32, 2674–2682.
 • Vlachopoulos, S. P., Katartzi, E. S., & Kontou, M. G. (2011). The Basic Psychological Needs in Physical Education Scale. Journal of Teaching in Physical Education, 30, 263-280.
 • Vlachopoulos, S. P., Katartzi, E. S., & Kontou, M. G. Moustaka, F. C. & Goudas M. (2011) The revised perceived locus of causality in physical education scale: Psychometric evaluation among youth. Psychology of Sport and Exercise, 12, 583-592.
Βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας