Κωφοτόλης Νικόλαος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων
Τηλέφωνο: 
2310-991061
6944317546
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 08:30-10:30 & Τρίτη 11:00-12:30 & Παρασκευή 11:00-12:30
Σπουδές: 
 • 1990: Πτυχίο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • 1995: Πτυχίο, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 • 2001: Διδακτορικός τίτλος στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Μέθοδοι - Τεχνικές Αποκατάστασης
 • Χρόνιος Πόνος στη Μέση
 • Συνδεσμικές Κακώσεις
 • Επιδημιολογικές Μελέτες
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Kofotolis, N., Vrabas I., Vamvakoudis, E., Papanikolaou, A., Mandroukas, K. (2005). Proprioceptive neuromuscular facilitation training induced alterations in muscle fibre type and cross sectional area. Br J Sports Med. 39(3): e 11.
 • Kofotolis, N., Kellis, E. (2006). Effects of two 4-week proprioceptive neuromuscular facilitation programs on muscle endurance, flexibility, and functional performance in women with chronic low back pain. Physical Therapy, 86, 1001-1012.
 • Kofotolis, N., Kellis, E. (2007). Ankle sprain injuries and risk factors in amateur soccer players during a two-year period. American Journal of Sports Medicine, 35 (3), 458-466. (συντελεστής βαρύτητας περιοδικού:2.396)
 • Kofotolis, N., Kellis, E. (2007). Ankle sprain injuries: A two-year prospective cohort study in female professional Basketball Greek Players. Journal of Athletic Training, 42 (3), 388-394.
 • Kofotolis, N., Vlachopoulos, S.P. Kellis, E. (2008). Sequentially allocated clinical trial of rhythmic stabilization exercises and TENS in women with chronic low back pain. Clinical Rehabilitation, 22 (2), 99-111.
Βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας