Μαδεμλή Λήδα

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310-991061
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ανάλυση της Κίνησης στην Τρίτη Ηλικία
Φαξ: 
2310-991061
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 15:30-17:00 & Πέμπτη 13:00-15:00
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 
 • 2008-2010: Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση (Μεταδιδακτορικός ερευνητής), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (E.K.E.T.A.), Ινσιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ)
 • 2007: Διδακτορικός Τίτλος (Phd in Biomechanics), German Sport University Cologne (DSHS-KOELN), Κολωνία, Γερμανία, Ινστιτούτο εμβιομηχανικής και ορθοπεδικής 
 • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Αge related effects of muscle fatigue on the neuromuscular properties of the human system: consequences on dynamic stability control after sudden perturbations
 • 2002: Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ειδικότητα: Ιστιοπλοΐα
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των νευρομηχανικών ιδιοτήτων και της αρχιτεκτονικής της μυοτενόντιας ενότητας
  • Επίδραση της γήρανσης και της κόπωσης
 • Επίδραση των νευρομηχανικών ιδιοτήτων στην απόδοση και τον έλεγχο της ανθρώπινης κίνησης
 • Δυναμική ισορροπία στην τρίτη ηλικία
  • Πρόληψη των πτώσεων στην τρίτη ηλικία
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Arampatzis A, Karamanidis K, Mademli L, Albracht K. Plasticity of the human tendon to short- and long-term mechanical loading. Exercise and Sport Sciences Reviews. 2009 Apr;37(2):66-72. Review
 • Mademli L, Arampatzis A., Effect of voluntary activation on age-related muscle fatigue resistance. Journal of Biomechanics. 2008;41(6):1229-35
 • Mademli L, Arampatzis A, Karamanidis K. Dynamic stability control in forward falls: postural corrections after muscle fatigue in young and older adults. European Journal of Applied Physiology. 2008 Jun;103(3):295-306
 • Mademli L, Arampatzis A, Walsh M. Age-related effect of static and cyclic loadings on the strain-force curve of the vastus lateralis tendon and aponeurosis. Journal of Biomechanical Engineering. 2008 Feb;130(1):011007
 • Mademli L, Arampatzis A. Mechanical and morphological properties of the triceps surae muscle-tendon unit in old and young adults and their interaction with a submaximal fatiguing contraction. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008 Feb;18(1):89-98

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας