Μουρατίδου Κατερίνα

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310-991068
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμο
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 11:00-12:00
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 
  • 1988: Πτυχίο από το Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • 1995: Διδακτορικό Γερμανική Ανώτατη Σχολή Αθλητισμού Κολωνίας (Deutsche Sporthoschule Koeln)
  • 2000: Πτυχίο από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ζητήματα κοινωνικής/ηθικής ανάπτυξης και δημιουργικότητας στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
  • Mouratidou, K., Goutza, S., & Chatzopoulos, D. (2007). Physical education and moral development: An intervention programme to promote moral reasoning through physical education in high school students. European Physical Education Review, 13(1), 41-56.
  • Mouratidou, K., Chatzopoulos, D., & Karamavrou, S. (2007). Moral development in sport context: Utopia or reality? Hellenic Journal of Psychology, 4, 163-184.
  • Mouratidou, K., Barkoukis, V., Zahariadis, P., & Arampatzi, A. (2007). Evaluation of students’ social ability: Greek version of checklists for aggressive behaviour and social insecurity in elementary education. Social Psychology of Education, 10, 495-508.
  • Mouratidou, K., Chatzopoulos, D., & Karamavrou, S. (2008). Validity study of the Moral Judgment Test in Physical Education: Development and preliminary validation. Perceptual and Motor Skills, 106, 51-62.
  • Mouratidou, Κ., Barkoukis, V., & Rizos, St. (2012). Achievement goals and moral competence in sport. Examining the moderating role of demographic characteristics. European Psychologist, 17(1), 34-43.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας