Νικολαΐδης Μιχάλης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Βιολογία της 'Ασκησης και των Ελευθέρων Ριζών
Τηλέφωνο: 
2310-991086
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη & Πέμπτη 14:00-15:30
Σπουδές: 
 • 1994-1998: Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • 1998-2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΔΠΘ και ΠΘ, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • 2001-2004: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία (έμφαση στη βιοχημεία της άσκησης), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • 2005-2007: Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση (έμφαση στη βιοχημεία της άσκησης), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Πιθανοί μηχανισμοί παραγωγής ελευθέρων ριζών κατά και μετά την άσκηση.
 • Ο ρόλος του αίματος ως ρυθμιστικού παράγοντα για την εμφάνιση οξειδωτικού στρες και τη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης.
 • Επίδραση των ελευθέρων ριζών και των οξειδοαναγωγικών μορίων (π.χ. αντιοξειδωτικά) στις προσαρμογές που προκαλούνται κατά την άσκηση.
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Nikolaidis MG, Kyparos A, Vrabas IS. F(2)-isoprostane formation, measurement and interpretation: the role of exercise. Prog Lipid Res. 2011, 50(1):89-103.
 • Nikolaidis MG, Jamurtas AZ. Blood as a reactive species generator and redox status regulator during exercise. Arch Biochem Biophys. 2009, 490(2):77-84.
 • Nikolaidis MG, Jamurtas AZ, Paschalis V, Fatouros IG, Koutedakis Y, Kouretas D. The effect of muscle-damaging exercise on blood and skeletal muscle oxidative stress: magnitude and time-course considerations. Sports Med. 2008, 38(7):579-606.
 • Nikolaidis MG, Paschalis V, Giakas G, Fatouros IG, Koutedakis Y, Kouretas D, Jamurtas AZ. Decreased blood oxidative stress after repeated muscle-damaging exercise. Med Sci Sports Exerc. 2007, 39(7):1080-9.
 • Nikolaidis MG, Mougios V. Effects of exercise on the fatty-acid composition of blood and tissue lipids. Sports Med. 2004, 34(15):1051-76.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας