Νικολαΐδης Μιχάλης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310-991086
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Βιολογία της 'Ασκησης και των Ελευθέρων Ριζών
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 14:00-16:00 & Πέμπτη 14:00-15:30
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 
  • 1994-1998: Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  • 1998-2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΔΠΘ και ΠΘ, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  • 2001-2004: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία (έμφαση στη βιοχημεία της άσκησης), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  • 2005-2007: Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση (έμφαση στη βιοχημεία της άσκησης), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Εκεί που η οξειδοαγωγική βιολογία συναντά την εργοφυσιολογία, την αθλητική διατροφή και άλλα ερευνητικά πεδία.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
  • Nikolaidis MG, Margaritelis N, Matsakas A. Quantitative redox biology of exercise. Int J Sports Med, 2020.
  • Margaritelis NV, Paschalis V, Theodorou AA, Kyparos A, Nikolaidis MG. Redox basis of exercise physiology. Redox Biol 10:101499, 2020.
  • Nikolaidis MG, Margaritelis NV. Same redox evidence but different physiological "stories": the Rashomon effect in biology. Bioessays 40:e1800041, 2018.
  • Margaritelis NV, Theodorou AA, Paschalis V, Veskoukis AS, Dipla K, Zafeiridis A, Panayiotou G, Vrabas IS, Kyparos A, Nikolaidis MG. Adaptations to endurance training depend on exercise-induced oxidative stress: exploiting redox interindividual variability. Acta Physiol (Oxf) 222(2), 2018.
  • Nikolaidis MG, Jamurtas AZ. Blood as a reactive species generator and redox status regulator during exercise. Arch Biochem Biophys 490:77, 2009.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας