Νούσιος Γεώργιος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310-991071
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ανατομία
Φαξ: 
2310-830101
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 10:30-12:30 & Πέμπτη 10:30-13:30
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 
 • Πτυχίο του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1985.
 • Πτυχίο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2003.
 • Τίτλος Ειδικότητος στην Ωτορινολαρυγγολογία, 1994.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1998.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 1999.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2004.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, 2003.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος
 • Λειτουργική Ανατομία της Αθλησης
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
 • Noussios G, Anagnostis P, Goulis DG, Lappas D, Natsis K. (2011). Ectopic thyroid tissue: anatomical, clinical, and surgical implications of a rare entity.Eur J Endocrinol, 165(3),375-382.
 • Kiritsi O, Noussios G, Tsitas K, Chouridis P, Lappas D, Natsis K. (2011). Anatomical variants of the emissary veins:Unilateral aplasia of both the sigmoid sinus and the internal jugular vein and development of the petrosquamosal sinus. A rare case report. Folia Morphologica, 70(4), 305-308.
 • Kiritsi O, Noussios G, Tsitas K, Lappas D.(2012).Unilateral agenesis of the internal carotid artery presented as transient ischaemic attack: A case report. Surgical and Radiology Anatomy, 34 (5), 475-477.
 • Lappas D, Noussios G, Anagnostis P, Adamidou F, Chatzigeorgiou A, Skandalakis P.(2012). Location, Number and Morphology of parathyroid glands:Results from a large anatomical series. Anatomical Science International, 87(3), 160-164.
 • Noussios G, Chouridis P, Kostretzis  L, Natsis K.(2016). Morphological and Morphometrical study of the human ossicular chain: A review of the literature and a meta-Analysis of experience over 50 years. Journal  Clinical  Medicine Researche, 8 (2), 76-83.

Scopus-link

PubMed-link

Προσωπικό email: geornous@hotmail.com

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας