Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Σας ενημερώνουμε ότι, ως Σύμβουλοι Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές ορίζονται οι κκ:

 

Ιστοσελίδα Παρατηρητηρίου: http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?lang=el 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας