Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

 

Σας ενημερώνουμε ότι, ως Σύμβουλοι Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές ορίζονται οι κκ:

 

Ιστοσελίδα Παρατηρητηρίου: http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?lang=el 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας