Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Α.Π.Θ. μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εντάχθηκε ως προαιρετικό μάθημα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την παρακολούθηση του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους. Το μάθημα εντάσσεται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών (ελεύθερη επιλογή προχωρημένου επιπέδου εμβάθυνσης) με κωδικό ΓΚ 5300, με τίτλο ««Πρακτική Άσκηση (σε φορείς υποδοχής)» και αντιστοιχεί σε 3 ECTS.  Θεωρείται ως 3ο μάθημα εμβάθυνσης και αναγράφεται ΜΟΝΟ στο Παράρτημα Διπλώματος (δε συμπεριλαμβάνεται στον προαπαιτούμενο αριθμό των 240 ECTS για τη λήψη του πτυχίου), δεν λαμβάνει βαθμό ούτε συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό διπλώματος. Ωστόσο, η πρακτική άσκηση θεωρείται «επιτυχής», ή «ανεπιτυχής» με βάση την αξιολόγηση του/της επόπτη του Φορέα Υποδοχής και του/της επόπτη-μέλους Δ.Ε.Π.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι

  • να συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία με ένα μάθημα πρακτικών γνώσεων που αποκτώνται στο φυσικό χώρο εργασίας και δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πράξη οι γνώσεις όλων των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί.
  • να δώσει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τομέων απασχόλησης, αναφορικά με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, γνώσεις και εξειδίκευση του κάθε φοιτητή/τριας, ώστε να προσπαθήσει τα μέγιστα, ενισχύοντας έτσι, την καλή δημόσια εικόνα του Τμήματος στην κοινωνία, κάτι το οποίο φαίνεται από τις τυπικές και τις άτυπες αξιολογήσεις των φορέων υποδοχής, μέχρι τώρα.

Κύκλοι Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης μας, με κριτήριο και την εποχιακή λειτουργία των αντίστοιχων φορέων.

Η πρακτική άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης (δηλ. το εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο Φορέα Υποδοχής, και είναι 30 - 40 ώρες την εβδομάδα). Κάθε έτος υπάρχουν τρεις τριμηνιαίοι κύκλοι ΠΑ (12 εβδομάδων) κατά τα διαστήματα:

(α) Δεκέμβριος- Ιανουάριος - Φεβρουάριος
(β) Μάρτιος- Απρίλιος-Μάιος και
(γ) Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καταθέτουν προ-αίτηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση, στις αρχές του Οκτωβρίου κάθε ακαδ. έτους, δηλώνοντας το χρονικό διάστημα (τρίμηνο) στο οποίο επιθυμούν να ασκηθούν και καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να γίνει η κατάταξή τους, με βάση τα κριτήρια επιλογής.


Υπεύθυνη: Ερμιόνη Καταρτζή, Επίκουρη Καθηγήτρια (2310 991032, noni@phed-sr.auth.gr)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας