Σαλονικίδης Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Προπονητική στην Αντισφαίριση
Τηλέφωνο: 
2310-991069
6937527086
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 14:00-15:30 & Πέμπτη 09:30-10:30
Σπουδές: 
  • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1998-2003) Ακαδημαϊκός Τίτλος: Διδάκτορας (14.03.2003), Γερμανική Ανώτατη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κολωνίας, (1988-1989)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Γερμανική Ανώτατη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κολωνίας (DSHS-KOLN) (1986-1987) „Aufbaustudium zur Promotion“ (3.3.1988)
  • ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Γερμανική Ανώτατη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κολωνίας (DSHS-KOLN)Ακαδημαϊκός Τίτλος: Diplomsportlehrer (25.09.1985) Ειδικότητες: Αντισφαίριση και Ποδόσφαιρο.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
  • ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
  • Patsika G, Kellis E, Kofotolis N, Salonikidis K, Amiridis I G (2013) Synergetic and Antagonist Muscle Strength and Activity in Women with Knee Osteoarthritis. Journal of geriatric physical therapy (δεκτή προς δημοσίευση).
  • Salonikidis K, Amiridis IG, Oxyzoglou N, Giagazoglou P, Akrivopoulou G. (2011) Wrist Flexors are Steadier than Extensors. International journal of sports medicine, 32(10), 754-760.
  • Salonikidis K, Amiridis I, Oxyzoglou N, Saez Saez De Villareal E, Zafeiridis A, Kellis E. (2009) Force variability during isometric wrist flexion in highly-skilled and sedentary individuals. Eur J Appl Physiol. 2009 Dec; 107(6):715-22. Epub 2009 Sep 16
  • Salonikidis K, Zafeiridis A (2008) The Effects of Plyometric, Tennis-Drills and Combined Training on Reaction, Lateral and Linear Speed, Power, and Strength in Novice Tennis Players. Journal of Strength & Conditioning Research. 22:182-191.
  • Kyparos Α, Salonikidis K, Nikolaidis M, Kouretas D (2007) Short duration exhaustive aerobic exercise induces oxidative stress: a novel play-oriented volitional fatigue test. J Sports Med Phys Fitness 47:483-490.
Βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας