Σαμπάνης Μιχαήλ

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310-991065
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Προπονητική με ειδίκευση την Κολύμβηση
Φαξ: 
23210-64806
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη & Πέμπτη 09:00-10:00
Βιογραφικό: 
Σπουδές: 

1979 Πτυχίο Ε.Α.Σ.Α.
1985 Ισοτιμία πτυχίου Ε.Α.Σ.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2000 Διδάκτορας της «Ανθρώπινης Απόδοσης και Υγείας»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

•    Κολύμβηση για υγιείς πληθυσμούς 
•    Κολύμβηση για Α.Μ.Ε.Α. και άτομα με προβλήματα 
•    Ναυαγοσωστική και Πρώτες Βοήθειες στο Νερό 
•    Προπονητική για συμμετοχή σε αγώνες 
•    Θεραπευτική άσκηση στο νερό 
•    Υδρογυμναστική κ.ά. 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
  1. A study of the effects on the ovarian cycle of athletic training in different sports. M. Sambanis, N. Kofotolis, E. Kalogeropoulou, G. Noussios, P. Sambanis, J. Kalogeropoulos (J Sports Med Phys Fitness 2003)
  2. Lactic Acid and Heart Rate in Intermittent Exercise in Race Pace of 200 Metres of Crawl Swimming. M. Sampanis, N. Kofotolis, J. Kalogeropoulos (4th European Sports Medicine Congress 2005)
  3. The effects of detraining on pulmonary function and performance in young male swimmers. M. Sambanis (Minerva Pneumologica 2006) 
  4. Gender Differences in Pulmonary Function Measured In and Out of the Water in Trained Swimmers. M. Sambanis (Physical Training/EJMAS 2011) 
  5. A study of musculoskeletal injuries in Greek male and female swimmers. M. Sambanis, G. Zaggelidis, O. Kiritsi, A. Sambanis, K. Tsitas (J Nov Physiother 2013)

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας