Συμβουλευτική Φοιτητών

Σύλλογος φοιτητών

Το γραφείο των φοιτητών θα δέχεται τους φοιτητές για διάφορα προβλήματα που τους απασχολούν σε σχέση με τη σχολή κάθε Τετάρτη από τις 14:30 μέχρι τις 15:30.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ακαδημαϊκού έτους 2016-7

  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6987306927
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΣΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6984338452
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 6940786168
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6989060008
ΜΕΛΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6980761153
ΜΕΛΟΣ

ΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

6957743276
ΜΕΛΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 6975634803

Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης AUTH

Η Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης  μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών που σχετίζονται με την ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α.Π.Θ.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας