Τσαλής Γεώργιος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Προπονητική με ειδίκευση στην Κολύμβηση
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη & Πέμπτη 9:30-11:00 (χώρος κολυμβητηρίου)
Σπουδές: 
  • 1983: Πτυχίο, Τμήμα Eπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικότητα: Κολύμβηση.
  • 2003: Διδακτορικός τίτλος στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Αξιολόγηση βιοχημικών και φυσιολογικών παραμέτρων στην άσκηση
  • Προπόνηση και αξιολόγησή της στην κολύμβηση
  • Ανάλυση τεχνικής και εξάσκησή της στην κολύμβηση
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις (3-5): 
  • Tsalis G, Toubekis A.G, Michailidou D, Gourgoulis V, Douda H, Tokmakidis S.P (2012). Physiological responses and stroke-parameter changes during interval swimming indifferent age-group female swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research 26: 3312-3319.
  • Saraslanidis P, Petridou A, Bogdanis GC, Galanis N, Tsalis G, Kellis S, Mougios V (2011). Muscle metabolism and performance improvement after two training programmes of sprint running differing in rest interval duration. Journal of Sports Sciences 29: 1167-74.
  • Loupos D, Tsalis G, Papadopoulos A, Mathas G, Mougios V (2008). Physiological and biochemical responses to competitive swimming in cold water. The Open Sports Medicine Journal, 2: 34-37.
  • Tsalis G, Nikolaidis MG, Mougios V (2004). Effects of iron intake through food or supplement on iron status and performance of healthy adolescent swimmers during a training season. International Journal of Sports Medicine, 25: 306-313.
  • Tsalis G, Koutlianos N, Koutlianos A, Loupos D, Alexiou S (2004). Effects of stretching exercises on the ankle joint and on the 50 m freestyle kicking performance in adolescent swimmers. Journal of Human Movement Studies, 46: 373-383.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας