Υποτροφίες

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Τουρκίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, που αφορά σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 2ου (Master’s) & 3ου κύκλου (PhD)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2021.

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/3401) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών προς Έλληνες/Ελληνίδες και απόφοιτους/-ες ελληνικών πανεπιστημίων/κατόχους απολυτηρίου ελληνικού λυκείου με
νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, για το ακαδημαικό έτος 2021-22, του Ιδρύματος Ωνάση.

Θα χορηγηθουν

Α. 60 υποτροφιες για σπουδές Β (Master, MPhil) και Γ (PhD) κύκλου, σε ειδικεύσεις των ανθρωπιστικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, των επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας, των φυσικών & γεωργικών επιστημών, της ιατρικής & των επιστημών υγείας, σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού (Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ/Καναδάς, Άλλες)

Β. 10 υποτροφίες για σπουδές Β κύκλου (ΜΔΕ), σε δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, στις ειδικεύσεις: Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Αστικός Σχεδιασμός, Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογία, Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ναυτιλιακή Διοικητική, Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας, Μοριακή Βιοϊατρική και Βιοκαινοτομία.

Προθεσμία υποβολής αποκλειστικά ηλεκτρονικής αίτησης, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021.

Προθεσμία υποβολής, κατά περίπτωση Α, της οριστικής αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού /Υπεύθυνης Δήλωσης κόστους σπουδών ή κατά περίπτωση Β, της νέας προκήρυξης επιδιωκομενου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, είναι η 31η Μαϊου 2021.

-- Ioanna Korpidou Τμήμα Σπουδών Department of Studies Aristotle University of Thessaloniki 541 24 Thessaloniki, Greece Tel: +30-2310-994168 FAX: +30-2310-995112 E-mail:dps@auth.gr

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών", της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, που αφορά σε υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών, ακ. έτους 2020-21, για φοιτητές και φοιτήτριες, ηλικίας έως 30 ετών, με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ι.Μ. Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης, αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Ταμείου, αποκλειστικά και μόνο στις 9 Οκτωβρίου 2020 (ώρες 17.00-19.00) και στις 10 Οκτωβρίου 2020 (ώρες 10.00-12.00)

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
FAX: +30-2310-995112
E-mail:dps@auth.gr

 

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας