Παράταση προθεσμίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής συνεργασίας για το έτος 2019

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Δήμητρα Μεντεκίδου

Τηλ. : 2310 991605

e-mail: internat-rel@auth.gr

 

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 27557/ 27 Μάϊου 2019 πρόσκλησής μας προς τα μέλη ΔΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εργασίας του έτους 2019, στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με Ιδρύματα του εξωτερικού. Η νέα προθεσμία είναι η 8η Ιουλίου 2019 (αντί της 1ης Ιουλίου 2019).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής συνεργασίας για το έτος 2019», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1941)

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των μελών ΔΕΠ και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία!

 

 

Με τιμή,

H Προϊσταμένη                                                                                              

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

http://international-relations.auth.gr/en

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας