Ανακοίνωση εξετάσεων Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Παιδαγωγικής Γυμναστικής παρελθόντων ετών

Όσοι φοιτητές παρελθόντων ετών χρωστούνε το μάθημα της Σχολικής Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής Γυμναστικής Ι και ΙΙ, να βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 στις 13:30. Να έχετε μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα και να γνωρίζετε το έτος που πραγματοποιήσατε το μάθημα, τον διδάσκοντα που είχατε και το βιβλίο ή τις σημειώσεις που διδαχθήκατε.

Ο διδάσκων

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 23210-64806

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας