Αλλαγή ημέρας και ώρας συνάντησης του μαθήματος "Πρακτική στη Β βαθμια"

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του μαθήματος «Πρακτική στη Β βαθμια». Θα ανακοινωθεί ο ορισμός των τμημάτων, το Σχολείο του κάθε τμήματος καθώς και οι ώρες και ημέρες. Η συνάντηση θα γίνει στις 14.00, στο μεγάλο αμφιθέατρο. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική και η συνάντηση καταλογίζεται ως το πρώτο μάθημα. Σας παρακαλώ να δηλώσετε στο σύστημα το μάθημα, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται.

 

Οι διδάσκοντες

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 23210-64806

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας