Προκήρυξη νέων θέσεων στο Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» και στο Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Προκήρυξη νέων θέσεων για το Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» και για το Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις είναι έως 13 Ιουνίου 2019.

Δάφνη Μουστακλίδου

Γραφείο Σπουδών

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310997402

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 23210-64806

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας