Διαδικτυακά μαθήματα Β' έτους Σχολική Φυσική Αγωγή-Ελληνούδης Θεόδωρος

Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες των τμημάτων Β4, Β5 και Β6 να συμμετέχουν στη διδασκαλία του μαθήματος «Σχολική Φυσική Αγωγή» μέσω e-learning. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται την ημέρα και ώρα του μαθήματος που προβλεπόταν στο πρόγραμμα. 

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των συμμετεχόντων έχουν σταλεί οδηγίες συμμετοχής στο e-learning.

 

Θ. Ελληνούδης

Υπεύθυνος Μαθήματος

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας