Εξετάσεις Σχολική Φυσική Αγωγή και Παιδαγωγική Γυμναστική (για φοιτητές 4ου έτους και για πτυχίο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν στο 7ο εξάμηνο και πάνω και χρωστούν τα  μαθήματα (δηλαδή δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό), Σχολική Φυσική Αγωγή, Σχολική Φυσική Αγωγή Ι, Σχολική Φυσική Αγωγή ΙΙ, Παιδαγωγική Γυμναστική και Παιδαγωγική Γυμναστική Ι και ΙΙ, καλούνται να δώσουν  εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 9.00. Όσοι/ες  φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Ελληνούδη Θεόδωρο (tellinou@phed-sr.auth.gr), έως τις 25/5/2020, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο, το έτος σπουδών τους, το εξάμηνο σπουδών,  το μάθημα που χρωστούν, το ΑΕΜ τους, το mail τους και το τηλέφωνο τους, προκειμένου να τους σταλούν λεπτομέρειες της εξέτασης τους.

Σημείωση: Η ανακοίνωση ισχύει μόνο για όσες/ους έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα και έχουν επάρκεια σπουδών

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας