Οδηγίες για εξετάσεις στη Στατιστική (4_6_2020) και Εργομετρία (12_6_2020)

Αγαπητοί φοιτητές,

Το ε-μαιλ αυτό αφορά μόνο τα μαθήματα «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» (όλες τις στατιστικές) και «ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ/ΑΞΙΟΛ. ΦΥΣ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» (όλες τις Εργομετρίες) και ΜΟΝΟ τους φοιτητές (i) που φοιτούν τώρα στο 8ο εξάμηνο και παρακολούθησαν τα παραπάνω μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο και (ii) όλους τους επί-πτυχίω φοιτητές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΊΑΣ

1. Οι εξετάσεις στα μαθήματα «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» (όλες οι στατιστικές) και «ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ/ΑΞΙΟΛ. ΦΥΣ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» (όλες οι Εργομετρίες) που θα πραγματοποιηθούν 26/5 – 16/6 αφορούν ΜΟΝΟ τους φοιτητές (i) που φοιτούν τώρα στο 8ο εξάμηνο και τα παρακολούθησαν στο χειμερινό εξάμηνο και (ii) όλους τους επι-πτυχίο φοιτητές.

2. Η τελευταία μέρα δηλώσεων θα είναι για το μάθημα της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ η 30/5/2020 και για το μάθημα της ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ η 9/6/2020. Δεν θα γίνει δεκτή εκπρόθεσμη δήλωση.

3. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά ανά 6 άτομα. Η πρώτη ομάδα θα εξεταστεί στις 16:00. Οι ακριβείς ώρες που θα δώσει ο καθένας θα σταλούν στο ιδρυματικό σας ε-μαιλ για το μάθημα της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ στις 2/6/2020 και για το μάθημα της ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ στις 12/6/2020. Δεν θα γίνουν δεκτές αλλαγές και καθυστερήσεις για την ώρα εξέτασης.

4. Η εξέταση θα γίνει στην πλατφόρμα Skype for Business (να φροντίσετε να κατεβάσετε το πρόγραμμα). Το link θα σταλεί στο ιδρυματικό σας ε-μαιλ μέσω elearning.

5. Η κάμερα, το μικρόφωνο και η φοιτητική ταυτότητα θα είναι προϋπόθεση για να πάρετε μέρος στις εξετάσεις.

6. Δε θα σας δίνετε ανατροφοδότηση εάν απαντήσατε σωστά ή λάθος σε μία ερώτηση.

7. Ο εξεταστής θα κρίνει τον αριθμό των ερωτήσεων που θα υποβληθούν, ανάλογα με τη δυσκολία της ερώτησης που θα σας τύχει από την τράπεζα ερωτήσεων.

8. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας (διακοπή σήματος), θα συνδεθείτε όταν ολοκληρωθεί η εξέταση του τελευταίου group και η εξέταση θα γίνει εκ νέου.

9. Δε θα υπάρχει ρήτρα βαθμολογίας.

 

Καλή Επιτυχία!!!

Ανδρέας Ζαφειρίδης,

Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ-Σερρών, ΑΠΘ

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας