Στόχοι

Ο γενικότερος στόχος του ΠΜΣ είναι: α) να προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένα και εξειδικευμένα στελέχη με καλύτερες εργασιακές προοπτικές στο χώρο των επιστημών της κίνησης, όπως εργομετρικά κέντρα, κέντρα ανάλυσης της κίνησης, γυμναστήρια κ.α. και β) να αποτελέσει προ-στάδιο δημιουργίας νέων επιστημόνων στον συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Οι φοιτητές/τριες με τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου θα είναι ικανοί:

  • Να προσφέρουν εξειδικευμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο έργο στο χώρο της κινησιολογίας με εφαρμογές στην άσκησης και του Αθλητισμό.
  • Να εφαρμόσουν προγράμματα άσκησης με βάση τις νέες τάσεις της κινησιολογίας
  • Να κατανοήσουν σε βάθος και να εκτιμήσουν την ποιότητα μιας επιστημονικής έρευνας στο χώρο της επιστήμης της κίνησης
  • Να σχεδιάσουν πειράματα μικρής εμβέλειας σε διάφορους τομείς της κινησιολογίας

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας