Σε ποιους απευθύνεται

Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων:

  1. σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας,
  2. σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα με τα Ελληνικά,
  3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα αποτελούν κατ' ανώτατο όριο το 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών και
  4. Σε κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος (master) ή αντίστοιχων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού διπλώματος της ημεδαπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (master) ή αντίστοιχων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού διπλώματος της ημεδαπής μπορούν να συνεχίσουν στο παρόν ΠΜΣ τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική Αγωγή.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας