Υποδομή και παροχές

Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα μαθήματα γίνονται στο Διδακτήριο του Τμήματος στον Άγιο Ιωάννη Σερρών και σε ειδικά εργαστήρια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται.

Για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΠΜΣ, το ΤΕΦΑΑ Σερρών διαθέτει τέσσερα (4) θεσμοθετημένα Εργαστήρια (Νευρομηχανικής, Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Φυσιολογίας-Αθλητιατρικής-Υγιεινής-Βιοχημείας και Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα) όλα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ Σερρών που διαθέτει αυτή τη στιγμή συνολικά περίπου 3.650 επιστημονικά βιβλία, 89 επιστημονικά περιοδικά (25 από αυτά διατίθενται σε τριαντακονταετείς σειρές) ενώ λαμβάνει συνδρομητικά περί τα 800 επιστημονικά περιοδικά.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου (Internet) για την απόκτηση on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο της Νησίδας Η/Υ του Τμήματος, είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών της Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.

Διευκολύνσεις και παροχές

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής με την έναρξη του προγράμματος αποκτά τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαιούται φοιτητική ταυτότητα,
  • Έχει δικαίωμα δανεισμού από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος,
  • Έχει πρόσβαση στη νησίδα των Η/Υ του Τμήματος και
  • Έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet), (προσωπικό κωδικό για τη χρήση e-mail και πρόσβαση σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών).

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε χρόνο.

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας