Πρόγραμμα Μαθημάτων για το Μ.Δ.Ε.

Ανάλυση των μαθημάτων ανά εξάμηνο

1ο εξάμηνο

Δευτέρα-Τρίτη

ω/ε ECTS

1. Νευρομυϊκές προσαρμογές και έλεγχος της προπόνησης

3

8

2. Ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης

3

7

3. Πρακτικές εφαρμογές της Εργοφυσιολογίας - Εργομετρίας

3

8

4. Στατιστική

3

7

2ο εξάμηνο

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη

5. Μέθοδοι έρευνας

3

5

6. Πειραματικός σχεδιασμός και ανάλυση στην Κινησιολογία

3

5

7. Λειτουργική ανατομική

3

5

8. Θέματα Κινησιολογίας στην Προσ. Φυσική Δραστηριότητα

3

5

9. Αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης

3

5

10. Πρακτικές εφαρμογές της Αθλητικής Βιομηχανικής

3

5

3ο εξάμηνο

   

11. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

-

30

Σύνολο

30

90

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας