Γενικές πληροφορίες

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος θα φοιτούν στο ΠΜΣ μέχρι είκοσι (20) φοιτητές. Η επιλογή θα γίνεται με βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος από τα κριτήρια εισαγωγής.

Σε κάθε Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή - υπότροφος του ελληνικού κράτους.

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ

Για παραστατικά ή πιστοποιητικά από την Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών (αντίγραφο Πτυχίου, αναλυτικής Βαθμολογίας, κ.ά.), ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Τραπεζικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αρ. Λογ.: 5272-041780-361, Τράπεζα Πειραιώς), το ποσό των έξι (6) Ευρώ για κάθε έγγραφο χωριστά. Η απόδειξη πληρωμής κατατίθεται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών.

 

Γενικές Πληροφορίες: Δήμητρα Γκιμπιρίτη (2310991050)

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας