ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄& Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (12.8.2019)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη

Κοινοποίηση:
- ΑUTh Mail News
- Γραφείο Διασύνδεσης
- ΥΠΠΕΘ, Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών (εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών από τα έσοδα τους κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη.

Οι υποτροφίες αφορούν σε πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, κατά προτίμηση Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, με καταγωγή από την Πελοπόννησο και ηλικία έως 36 ετών και διατίθενται για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ (ΠΜΣ) και  Γ΄ (Δ.Δ.) κύκλου, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, είτε στο εσωτερικό (Ελλάδα) είτε στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης πανεπιστημίων του εξωτερικού).
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15 Απριλίου έως 12 Αυγούστου 2019
 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ Προϊσταμένης: 2310 991050

τηλ Φοιτητικών: 2310 991051 / 991055

τηλ Μεταπτυχιακών: 2310 991054

τηλ. Πρωτοκόλλου: 2310 991052
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας