ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "GO STYRIA" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GRAZ, ΑΥΣΤΡΙΑ) - 3.5.2019

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Σε συνέχεια του από 1.3.2019 μηνύματός μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με νεώτερη πληροφόρηση η προθεσμία υποβολής αίτησης για το εν θέματι πρόγραμμα παρατείνεται έως τις 3 Μαϊου 2019. Η ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών έχει ενημερωθεί αντίστοιχα.
 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 2310-991049

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας