Δήλωση εξέτασης στα μαθήματα "Κυτταρικές λειτουργίες & άσκηση", "Άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις", "Βιοχημεία της Άσκησης"

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα "Κυτταρικές λειτουργίες & άσκηση", "Άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις", "Βιοχημεία της Άσκησης" (φοιτητές/τριες επί πτυχίω), θα πρέπει να το δηλώσουν με email στην υπεύθυνη του μαθήματος (Κ.Δίπλα, email kdipla@phed-sr.auth.gr) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 30/8/2019, ώστε να καθοριστούν τα τμήματα στους υπολογιστές. Δε θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις.

 

 

Contact

Agios Ioannis
PO BOX 62110
Serres, GR

tel: (+30) 23210-67135
fax: (+30) 23210-64806

e.mail: info@phed-sr.auth.gr